Sprawy do przemyślenia

•        Popatrz, jak żyje twoje dziecko; zastanów się, czy ma odpowiednie warunki do rozwijania własnej niezależności i zdobywania doświadczeń w realnym świecie.

•        Ciesz się dzieckiem i nie upatruj w nim zbioru problemów.

•        Chwal się i nagradzaj za trud, jaki wkładasz w wychowanie dziecka.

•        Rozmawiaj z doświadczonymi rodzicami o rodzicielstwie, gdy tylko zaistnieje ku temu okazja.

•        Okazuj dziecku szacunek.

•        Rozmawiaj z dzieckiem i szczególnie uważnie słuchaj jego wypo­wiedzi.

•        Czytaj mu i dziel z nim codzienne obowiązki, nawet banalne na po­zór czynności warte są tego, by wykonywać je wspólnie.

•        Powierzaj dziecku obowiązki odpowiednie do jego możliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.