Swoboda i obowiązki

Swobodę dzieci wyznacza stopień przyzwolenia rodziców na to, że­by ubierały się w to, co chcą, oglądały to, na co mają ochotę, mówiły to, co myślą, natomiast ich fizyczna wolność jest znacznie ograniczo­na. Skuteczni rodzice próbują przezwyciężyć ten stan nierównowagi, rozszerzając zakres fizycznej wolności swoich dzieci w taki sposób, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Potrafią również zminimalizo­wać skutki ograniczeń w sferze swobodnego poruszania się przez po­wierzanie im bardziej odpowiedzialnych zadań w domu. Obowiązki te mogą w pewnym stopniu stanowić źródło doświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozwoju, których dziecku „przywiązanemu" do do­mu i samochodu brakuje.

Powierzanie dziecku odpowiedzialnych obowiązków jest częścią procesu, w którym rodzice zachęcają do dobrych zachowań i odwodzą od złych. Jeśli malec rysuje po ścianach i niszczy swój pokój, skutecz­ni rodzice mogą go za karę wysłać wcześnie do łóżka lub nałożyć po­dobną sankcję, ale większość preferuje odmienne rozwiązanie – wolą uczynić go odpowiedzialnym za odnowienie pokoju. Uważają, że jest to lepsze, niż odmowa kupna nowej tapety.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.