Obowiązki, rok po roku

Poniżej podaję listę czynności, których wykonywania możesz ocze­kiwać od normalnie rozwijającego się, przeciętnego dziecka. Sporzą­dziłam ją na podstawie sugestii różnych rodziców. Nie wyobrażam sobie, aby jakiekolwiek dziecko na świecie mogło to wszystko wykony­wać w ustalonym wieku. Dobrze pamiętam wieczór, kiedy po raz pierwszy w życiu, w wieku jedenastu lat, miałam przygotować sobie kolację. Rodzice zostawili mi kilka puszek i otwieracz do konserw. By­łam bardzo zadowolona i dumna z siebie, z radością oczekiwałam mo­mentu, kiedy zasiądę do uczty. Czar prysł, gdy zostałam sama. Szybko odkryłam, że nie mam pojęcia, jak posłużyć się otwieraczem. Smutna, musiałam się zadowolić znalezionymi herbatnikami.

Może postanowisz niektóre wymienione czynności włączyć do listy obowiązków twojego dziecka. Oznacza to, że poza absolutnie wyjątko­wymi sytuacjami nie będziesz tych czynności za nie wykonywała. To podstawowa zasada. Postaraj się włączyć wszystkie obowiązki z zakre­su samoobsługi i przynajmniej po dwie pozycje z innych kategorii. Je­śli dziecko rozwija się normalnie i jest zdrowe fizycznie, nie ograniczaj jego obowiązków do samoobsługi. Dziecko odczuwa potrzebę bycia odpowiedzialnym za rzeczy, które nie dotyczą go bezpośrednio. Nawet dzieci z poważnymi fizycznymi schorzeniami, dla których nauka ubie­rania się jest zadaniem na całe życie, chcą czuć się odpowiedzialne za coś więcej, niż własne ciało.

Inne zadania z listy możesz pozostawić jako takie, które twoje dziecko wykonuje, gdy się do niego zwrócisz. Proszenie dziecka o wy­konanie czegoś odbierane jest jako coś pozytywnego, w odróżnieniu od ciągłego napominania, żeby zaprzestało robienia czegoś. Nie prze­sadzaj jednak z ilością. Jeśli syn czy córka bez przypominania wywią­zują się z nałożonych na nich obowiązków, nie dokładaj im kolejnych.

I na koniec zajęcia specjalne, na przykład zmiatanie liści sprzed do­mu, mycie samochodu, czy czyszczenie kuchennych półek. Te prace wy­konywane są tylko od czasu do czasu i za nie warto dziecku zapłacić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.