Klasyczne konflikty: starszy przeciwko młodszemu

Piątka dzieci Miriam wraz z wiekiem otrzymuje kolejne przywileje. Matka w ten sposób wspiera stale powtarzane żądania, żeby starsze dzieci były tolerancyjne wobec młodszych. Przypomina więc starszemu dziecku, że nie wszystko, co było dozwolone w wieku czterech lat, jest dozwolone w wieku siedmiu. Wyraźnie podkreśla, że status zmienia się z wiekiem. Bez wysiłku można pozwolić małym na to samo, na co pozwala się dużym, ale to nie jest sprawiedliwe i dzieci bardzo dobrze to rozumieją.

Uczciwie mówiąc, myślę, że tam, gdzie konflikty są głęboko zako­rzenione w strukturze rodziny i starsze dziecko jest w stałym konflik­cie z młodszym, pozytywną rolę może odegrać przyrodni ojciec czy matka. Przyrodni rodzic wnosi nowy, świeży głos i może, jeśli jest to potrzebne, zastosować nową strategię do starego konfliktu. Macocha może zastąpić nauczyciela lub wychowawcę, ponieważ jest postrzega­na jako zewnętrzny sędzia.

Katya poślubiła mężczyznę, który z pierwszego małżeństwa miał dwóch synów i córkę. Najmłodsze z dzieci, chłopiec o trzy lata młod­szy od brata, więcej czasu niż pozostała dwójka spędzał ze swoją natu­ralną matką. W konsekwencji byl przez nią bardzo rozpieszczony, co ogromnie drażniło rodzeństwo. Jednym z pierwszych problemów, z którym musiała poradzić sobie Katya, było położenie kresu walkom między braćmi. Harry, młodszy, miał w zwyczaju naśmiewać się ze starszego, a gdy dostawał od niego lanie, wybuchał płaczem.

Katya opowiada:


W moim domu malutki Harry, ku wielkiemu zasko­czeniu, dowiedział się, że jest także odpowiedzialny za bójki. Wyjaśniłam obydwu, a nie tylko starszemu, że będą karceni za awantury. Ostrzegłam Harry'ego, że nie ma prawa prowokować brata, ani wszczynać zatargów, które nieuchronnie prowadzą do bójki. Jednocześnie dałam jasno do zro­zumienia starszemu, że nie wolno mu krzywdzić młodszego brata. Powie­działam, że jeśli chce, może spróbować walczyć ze mną, ale nie zgadzam się na bicie słabszego.

Celem macochy było uświadomienie młodszemu chłopcu, że jeśli chce, może zapobiec bójkom. Dla dziecka poczucie, że będąc małym i słabym może kontrolować sytuację, jest powodem do dumy. Harry może wybrać albo zadzieranie z bratem, a wtedy będzie ponosił tego konsekwencje, albo zgodę i życie w spokoju. Z kolei starszy może na docinki reagować atakami furii, a może też po prostu wzruszyć ramio­nami. Obaj mają wybór.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.