Pakiet ratunkowy: agresja i agresywne zabawy

Jeśli twoje dziecko stale walczy i angażuje się w wojenne gry, przede wszystkim musisz sprawdzić, czy jego zachowanie nie jest reakcją na twoje postępowanie. Czy nie walczysz często ze swoim partnerem? Czy dajesz dziecku klapsy? Inne warianty do sprawdzenia: Czy przypad­kiem dziecko nie jest w szkole kozłem ofiarnym? Czy nie cierpi z jakie­goś innego powodu, który może być przyczyną frustracji? Wiele dzieci przestaje bawić się agresywnie po zlikwidowaniu źródła zmartwienia.

Obserwuj, kiedy dziecko jest agresywne. Czy zdarza się to po kon­kretnej grze komputerowej albo zabawie z określonym kolegą? Podej­mij niezbędne kroki. Wyeliminuj daną grę, zapraszaj innych kolegów, którzy wciągną twoje dziecko w odmienne zabawy. Nie stosuj prostych zakazów, raczej próbuj poszerzyć doświadczenie dziecka. Wpływ tele­wizji na agresywne zachowanie dzieci jest złożony, ale obecnie akcep­tacje zyskuje pogląd, że brutalne programy nasilają agresję u agresyw­nych dzieci. I nawet ci, którzy absolutnie się z tym nie zgadzają, przy­znają, że brutalna telewizja nie pomaga w hamowaniu przemocy.

Jeśli musisz kupować „wojenne" zabawki, wybieraj takie, które dy­stansują dziecko od samej przemocy, np. modele żołnierzyków czy gry planszowe. Te zabawy są bardziej towarzyskie, lepsze niż gry kompu­terowe.

Postaraj się mówić spokojniej. Być może na skutek częstego obco­wania z zachowaniami agresywnymi stałaś się głośna. Czy nie reagu­jesz na agresję agresją? Zastanów się, czy atmosfera w domu nie jest zbyt napięta. Czy mogłabyś to zmienić?
Poszukaj możliwości zwiększenia dziecku dawki ćwiczeń fizycznych. Mówi się, że warto agresywnych chłopców poddać treningowi wojsko­wemu.

Uczą się wtedy walczyć w sposób zdyscyplinowany oraz mają szan­sę przetestować swoją siłę w pojedynkach ze starszymi dziećmi i doro­słymi. Jeśli jednak uważasz, że nauka walki stanowi przede wszystkim zachętę do bicia, pamiętaj, że rozładowywaniu agresji sprzyjają wszyst­kie sporty. Ważne, aby uczyły sprawiedliwości i przestrzegania reguł gry. Wiele może zdziałać dobry trener, który stanie się dla dziecka au­torytetem, wzorem godnym naśladowania. Dlatego, zanim powierzysz mu swoje dziecko, przyjrzyj się, jak pracuje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.