Pakiet ratunkowy: jeśli podejrzewasz wykorzystywanie

Wykorzystywanie dziecka rozpatrujemy w czterech kategoriach: wykorzystywanie seksualne, fizyczne, emocjonalne (w którym mieści się dręczenie) i zaniedbywanie.

Jeśli masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że dziecko zostało skrzywdzone lub że popełniono przestępstwo, masz prawo zawiado­mić lekarza rodzinnego, nauczyciela, Komitet Praw Dziecka, policję. Możesz również skorzystać z telefonicznej Niebieskiej Linii, przezna­czonej specjalnie dla osób mających taki problem, tam uzyskasz facho­wą poradę co do dalszego postępowania (dotyczy polskich warun­ków). Wykorzystywanie seksualne jest najtrudniejsze do zauważenia, trudno tu także o pewność, że przestępstwo istotnie zostało popełnio­ne. Niemniej twoja czujność może okazać się zbawienna dla wykorzy­stywanego dziecka. Dlatego, jeśli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda, musisz zareagować natychmiast i skontaktować się z osoba­mi, które w sposób kompetentny potrafią pomóc.

Oto oznaki, mogące świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym:
•        Jednoznacznie seksualne zachowania u dziecka, np. próby seksual­nego pobudzania osoby dorosłej.

•        Nadmierne skupianie się na seksie. Nie należy mylić z normalnym w wieku dziecięcym zainteresowaniem anatomicznymi różnicami płciowymi. Bądź czujna, jeśli zauważysz, że dzieci bawią się w ma­musie i tatusiów w dość nieoczekiwany sposób, ale gdy są to spora­dyczne zabawy, a nie powtarzające się, nie ma powodu do paniki, że dziecko jest wykorzystywane. Pamiętaj, że dzieci widzą różne niestosowne rzeczy w telewizji i na filmach wideo. (Dziwne, ale nikt nie reaguje, gdy dzieci, naśladując filmowych bohaterów, brutalnie się biją, natomiast gdy imitują zachowania seksualne, dorośli ru­szają do akcji).

•        Zachowania regresywne, takie jak ssanie kciuka czy moczenie nocne.

•        Niewłaściwe okazywanie uczuć pomiędzy, powiedzmy, ojcem i córką.

Podczas badania lekarskiego doktor powinien zwrócić uwagę na:

•        Siniaki i zadrapania, które nie pasują do obrazu przypadkowo do­znanych urazów.

•        Swędzenie, otarcia, niewyjaśnione krwawienie.

•        Przedmioty w cewce moczowej dziecka, pęcherzu, pochwie lub od­bycie.

•        Ból przy załatwianiu się i infekcje przenoszone drogą płciową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.