Homoseksualizm

Nasze społeczeństwo odrzuca dyskryminację ludzi z racji ich prefe­rencji seksualnych, ale nawet najbardziej liberalni rodzice nie są pew­ni, jak zareagować, gdy ich dzieci pytają o homoseksualizm.

Relacja Nessy:


Moja pięcio i półletnia córka wróciła pewnego dnia ze szkoły z wiadomością, że umań Freddie Mercury i spytała, czy ja wiem, że on był gejem. Pytała, co to znaczy „gej". Odpowiedziałam, że gejami są mężczyźni, którzy się w sobie zakochują. Po pewnym czasie przyszła z podwórka z pytaniem, czy ja wiem, że geje mają ze sobą stosunki sek­sualne. Tu zachowałam się wymijająco. Nie zmieniłam tematu, ale skupi­łam się na uczuciach. Córka szybko straciła zainteresowanie.

Czy to ci się podoba czy nie, twoje dzieci na pewno w jakimś mo­mencie zainteresują się homoseksualizmem, ale i w tym wypadku nie oznacza to wcale zatracenia przez nich niewinności. Jest mało prawdopodobne, że zaczną cię pytać o szczegóły praktyk seksual­nych. Raczej, gdy będą już starsze, zdobędą informacje same i przy­puszczam, że zechcą spytać kogoś innego, nie rodziców. Na razie wypytają tylko o rzeczy im potrzebne, a ty nie musisz oferować im niczego więcej.

Będąc w wieku ośmiu, dziewięciu lat, dzieci powinny wiedzieć, że niektóre osoby dorosłe są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą chcieć dotykać je „w zły sposób". Muszą to wiedzieć dla własnego bez­pieczeństwa w tym pełnym pułapek świecie. Być może, tak jak wielu rodzicom, jest ci przykro, że popularne telenowele zapoznają dzieci z pojęciem aborcji. Pamiętaj jednak, że to nie wiedza jako taka rani dzieci, ale zle doświadczenia.

Nessa dodaje:


Myślę, że nie ma w tym nic złego, że siedmioletnie dzie­ci dowiadują się o homoseksualizmie. Nie mówię mojej córce, że to nie­normalne, lecz podkreślam, że bardzo rzadkie. Ona i jej przyjaciele są całkowicie przekonani, że normą jest „mama, tata i dziecko". Homosek­sualizm nie jest dla nich zagrożeniem, a przynajmniej nie tak dużym, jak rozwód rodziców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.