Obowiązki, pieniądze, rzeczy codzienne

Wypracowywanie rozkładu dnia

Jak ten dzień szybko przeleciał! Zanim zostaliśmy rodzicami, mie­liśmy mnóstwo czasu dla siebie. Teraz nasze dni podzielone są na ma­łe półgodzinne bloki. Czynności, które kiedyś zajmowały nam całe wieczory, jak układanie fotografii w albumach czy pranie, obecnie wy­konywane są w pośpiechu, w czasie gdy dzieci są czymś zajęte. Rodzi­ce niepracujący żyją według rozkładu dnia dostosowanego do szkoły i godzin spania. Ci, którzy pracują, mają przed sobą niezwykle trudne zadanie dopasowania do siebie dwóch różnych rozkładów – dzieci i swojej pracy.

Rozmawiając ze skutecznymi rodzicami zauważyłam, że tym, co na pewno ich łączy, jest czas przeznaczony dla dzieci. Poświęcają go swym dzieciom bardzo dużo, dzięki wypracowaniu wzorowej organizacji dnia. Dzieci w takich warunkach czują się bezpiecznie, a pewne czyn­ności zawsze są wykonywane wspólnie z rodzicami.

Jeśli nastawiłaś się na wysokie standardy dotyczące jakości spę­dzanego razem czasu, być może w praktyce nie uda ci się zrealizo­wać swoich celów. Nasze wyobrażenia o cudownych godzinach spę­dzanych wspólnie z dziećmi są znacznie bardziej ekscytujące niż to, na co w rzeczywistości starcza nam czasu. Choć zaplanowałaś z sy­nem budowę drewnianego domku, praktycznie w wypełniony mnó­stwem zajęć weekend, uda ci się tylko odwiedzić skład drewna. Je­dyne, co możesz zrobić, to z ciężkim sercem próbować włączyć syna w domowe obowiązki, jako że to będzie jedyna wasza wspólna ak­tywność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.