Pieniądze i posiadanie

Laura, lat dziewięć, i jej brat Donald, lat siedem, wracali z wakacji samolotem. Dziewczynka miała w portmonetce hiszpańskie monety i chciała kupić za nie na pokładzie figurkę trolla. Mama poradziła jej, by nie wymieniała pieniędzy w samolocie ze względu na bardzo niedo­godny kurs wymiany i pożyczyła od brata pięć funtów. Następnego dnia był ostatni dzień wakacji i Laura potrzebowała pieniędzy na przy­bory szkolne. A ponieważ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, któ­re przyjęła, bardzo niechętnie, miała w połowie pokryć wydatki ze swojego kieszonkowego, został jej tylko jeden funt dla Donalda. Dzie­ci umówiły się, że siostra będzie spłacać dług przez kolejne cztery ty­godnie. Laura chciała oddawać bratu po funcie tygodniowo, a resztę kieszonkowego, czyli dwadzieścia pensów, zostawiać dla siebie. Tym­czasem Donald domagał się rat w wysokości jednego funta i dwudzie­stu pensów. Żądał dodatkowej sumy za to, że musiał czekać na zwrot pieniędzy.

Chłopiec rozpracował pojęcie procentów od pożyczki w wieku sied­miu lat. Można powiedzieć, że świetnie by się nadawał na lichwiarza, ale nie byłoby to w porządku. Wiedział, że siostrę stać na płacenie pro­centów i przy tak dużej pożyczce jego żądanie jest uprawnione. Wyka­zał się dużym zrozumieniem mechanizmów finansowych i ta wiedza będzie mu przydatna w życiu.

Dzieci wykazują zainteresowanie pieniędzmi. Nie tylko dokonują wyborów, na co przeznaczyć własne środki, ale także mają olbrzymi wpływ na wybory dokonywane przez rodziców. Jedną z wielkich zmian w życiu dzieci w dwudziestym stuleciu było powstanie potężnego ryn­ku dóbr konsumpcyjnych, nastawionego na niepełnoletnich klientów. Żeby dorastać w dwudziestym pierwszym wieku, dzieci muszą opano­wać mechanizmy rynkowe, zanim rynek zawładnie nimi. Muszą być świadome, jaką wartość mają pieniądze i skąd się biorą. Muszą na­uczyć się z dystansem, bez emocji patrzeć na atrakcyjne towary, w szczególności na zabawki i ubrania. Muszą umieć zadać sobie pyta­nie, czy naprawdę dana rzecz jest niezbędna i czy warto ją kupić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.