Czytanie z dzieckiem

Staraj się nie traktować wieczornego czytania jak dopustu bożego. Porozmawiaj o fabule opowiadania i zadawaj pytania, które pomogą dziecku zrozumieć sens słów. W przeciwnym razie czytanie we wcze­snych etapach będzie dla uczącego się czytać dziecka zajęciem mecha­nicznym i bez sensu. Staraj się nie przerywać przez cały czas, popra­wiając każde przekręcone słowo. Kontynuuj czytanie dziecku przed snem, rozbudowuj własną biblioteczkę lub wypoży­czaj książki z wypożyczalni.


Pomoc w pisaniu

Jeśli dziecku potrzebne będą dodatkowe ćwiczenia do opanowania kształtu niektórych liter, nauczyciel poradzi ci, co robić, ale w młod­szych klasach możesz również poprawić technikę pisania dziecka przez wynajdywanie twórczych powodów do pisania. Napiszcie z dzieckiem list do znajomych lub krewnych (najlepiej do jego rówie­śnika), a potem zachęć malca do samodzielnego pisania, zasugeruj prowadzenie wakacyjnego dziennika. Namów do pisania dla celów do­mowych, zacznij od sporządzania listy zakupów, a potem przejdźcie do ambitniejszych zadań – scenariusza do przedstawienia z lalkami czy do amatorskiego filmu wideo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.