Dzieci uzdolnione

Termin „uzdolniony" w znaczeniu stosowanym na świecie odnosi się do około 2 procent populacji, czyli do ludzi o wyjątkowej inteligen­cji. Uzdolnione dzieci rodzą się w różnych rodzinach bez względu na pochodzenie społeczne. Nie należy mylić dziecka szczególnie uzdol­nionego z bystrym i rozbudzonym intelektualnie normalnym dziec­kiem o wysokiej inteligencji i motywacji do osiągnięć, którego rodzice również charakteryzują się silną motywacją w tym zakresie.

Czasami rodzice uzdolnionego dziecka nie uświadamiają sobie, co dzieje się w głowie ich stale dopytującego się o coś, niezwykle aktyw­nego, często nieuważnego, niesfornego malucha. Zdarza się nawet, że takie dziecko uważa się za nadpobudliwe. Szkoły niechętnie oferują szczególnie uzdolnionym dzieciom trudniejsze i bogatsze treściowo zadania. Bywa, że dzieci te źle wypadają w ogólnokrajowych testach, ponieważ już w wieku siedmiu lat są rozczarowane nauką, znudzone szkołą, i do sprawdzianów nastawione nieprzychylnie.

Jeśli uważasz, że twoje dziecko jest szczególnie uzdolnione, poroz­mawiaj o tym z wychowawcą szkolnym. Może należałoby pomyśleć o indywidualnym toku nauczania. Przedtem jednak musisz zgłosić się z dzieckiem na badanie poziomu inteligencji do psychologa edukacyj­nego, który wypowie się w tej sprawie.

Zwykła szkoła może wypracować specjalny system nauczania dla zdolnych i szczególnie uzdolnionych dzieci. Nauczyciel powinien zna­leźć czas na rozszerzanie im materiału i pogłębianie wiedzy. Kiedy na przykład klasa zajmuje się dinozaurami, taki uczeń może dostać książ­kę wprowadzającą do paleontologii. Uzdolniony uczeń powinien mieć dostęp do dobrej biblioteki i byłoby idealnie, gdyby przydzielono mu na kilka godzin w tygodniu indywidualnego opiekuna, który by spra­wował pieczę nad jego rozwojem intelektualnym.
Wielu rodzicom wydaje się, że tylko niezależne szkoły są w stanie zaspokoić potrzeby zdolnego dziecka. Nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Często prywatne placówki preferują dydaktyczne metody skierowane do całej klasy, a więc nastawione na średni poziom inte­lektualny uczonej grupy. Zdolne dzieci nudzą się wtedy i frustrują.

W domu eksperci radzą ukierunkowywać zainteresowania zdolnych dzieci na zadania otwarte, które można dowolnie rozwijać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.