Jakiego zachowania mogą oczekiwać rodzice

Nauczyciele nie lubią uczyć nieposłusznych uczniów, nie mogą pra­cować skutecznie, jeśli dzieci nie współpracują i źle się zachowują. Jed­nak nie wszyscy dyrektorzy szkół rozumieją, jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie od samego początku jasnych reguł postępowania, do których dziecko będzie się mogło odwoływać do końca kariery szkolnej.

Niżej przedstawiam kilka kluczowych punktów, na które powinnaś zwrócić uwagę, ponieważ są doskonałymi wskaźnikami skuteczności stosowania dyscypliny w szkole. Żaden z nich nie wykracza poza moż­liwości przeciętnego dziecka w wieku szkolnym, bez względu na środo­wisko, z którego się wywodzi.

Dzieci najmłodsze powinny:

•        Umieć ustawić się spokojnie w szeregu na polecenie.

•        Zachować ciszę i pozostać w bezruchu przez co najmniej pół godzi­ny, gdy tego wymaga sytuacja.

•        Mieć nawyk odnoszenia się do nauczycieli z szacunkiem.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni:

•        Natychmiast reagować na brutalne zachowania, bójki, znęcanie się.

•        Sumiennie pełnić dyżury na boisku.

•        Umieć spokojnie przywołać do porządku całą klasę i poszczegól­nych uczniów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.