Alergie i astma: kurs współczesnego dzieciństwa

Statystycznie w każdej klasie w szkole podstawowej pól tuzina dzie­ci cierpi na alergię, nietolerancję lub nadwrażliwość jakiegoś rodzaju. Liczba rejestrowanych nowych przypadków alergii wzrasta aż o 5 pro­cent rocznie.

Alergia jest natychmiastową reakcją na substancję angażującą sys­tem immunologiczny organizmu. Nietolerancja albo nadwrażliwość na substancję powoduje schorzenia, takie jak migrena, zespól wrażliwego jelita, które nie są związane z systemem immunologicznym.

Choć wydaje się, że liczba alergii wzrasta, dane te należy rozpatry­wać w szerszej perspektywie. W czasach wiktoriańskich miasta były pełne biednych dzieci, stale drapiących się i pociągających nosem. Kto zatem może twierdzić, że poprzednie pokolenia nie cierpiały z powo­du rozmaitych alergii związanych z tamtym środowiskiem?

Podstawowymi typami alergii są astma i katar, alergie skórne, do których należą egzema, pokrzywka, obrzęk twarzy, ust i powiek, reak­cje na ukąszenia owadów, takich jak pszczoły i osy, oraz alergie na nie­które leki.

Reakcje alergiczne są bardzo różnorodne, od lekkiego zaczerwie­nienia skóry u osoby siedzącej na trawie do potencjalnie śmiertelnego szoku anafilaktycznego.

Przytacza się wiele interesujących powodów, które doprowadziły do tego, że ciągle wzrasta liczba osób cierpiących na alergie. Panuje po­wszechna opinia, że głównej przyczyny takiego stanu rzeczy należy upa­trywać w niektórych aspektach współczesnego życia, a szczególnie tych, dzięki którym żyje się nam przyjemnie i wygodnie. Wśród modnych obecnie teorii jest również taka, która wiąże alergie pokarmowe z cało­rocznym spożywaniem w dużych ilościach żywności, do której kiedyś do­stęp był ograniczony, bowiem warunkowany sezonowością. W rezultacie zmiana ta doprowadziła do przeciążenia systemu immunologicznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.