Koniec z wszawicą w dwa tygodnie i bez pestycydów

Angielska fundacja zajmującą się higieną, Community Hygiene Concern, opracowała system skutecznego zwalczania wszawicy we wszyst­kich typach włosów bez stosowania pestycydów. Argumentuje, że nisz­czenie wszy za pomocą środków chemicznych nieuchronnie prowadzi do wytworzenia się u tych insektów odporności. Rotacyjne stosowanie różnych preparatów nie zapobiega temu zjawisku, a entuzjastyczne kampanie promocyjne produktów przeciw wszawicy prowadzone przez koncerny farmaceutyczne niestety nie spowodowały spadku populacji wszy. Z punktu widzenia zdrowia człowieka niepokój budzi również fakt częstego stosowania pestycydów. Choć wiadomo, że przemysł farmaceutyczny podejmuje wszelkie możliwe kroki, by środki przeciw wszawicy były bezpieczne dla dzieci, wielu rodziców z zasady stara się ograniczyć do minimum ilość silnych chemikaliów stosowanych w domach.

System zaproponowany przez fundację działa następująco: raz w ty­godniu, szczególnie w ciągu roku szkolnego, przeprowadza się przegląd włosów u wszystkich członków rodziny. W tym celu włosy się dobrze moczy i obficie pokrywa odżywką zwykle dodawaną do płukania. Do zabiegu wykonywanego przy dobrym oświetleniu używa się gęstego, plastikowego grzebienia lub specjalnego, odpowiednio wyprofilowane­go grzebienia na gnidy. Jajka z zarodkami w środku są praktycznie nie do wykrycia. Puste po wykluciu się wszy są owalne, szarawobiałe, poły­skujące perłowo. Samice przytwierdzają je do włosów u samej nasady, blisko skóry, tak aby cieple ciało gospodarza pełniło funkcję inkubato­ra. Im jaja są dalej od skóry, tym dłużej trwa proces dojrzewania. Jeśli nie masz pewności, czy znalazłaś we włosach łupież czy gnidę, sprawdź, jak łatwo schodzi z włosów. Gnidę trudno ściągnąć. Wesz w linii po­dłużnej osiąga 3 mm. Kiedy włosy są mokre i pokryte odżywką, gnidy nie mogą spaść z grzebienia, więc stają się widoczne. Przeczesuj włosy dziecka pasmo po paśmie na całej głowie. Spłukuj grzebień dokładnie albo usuwaj wszy spomiędzy zębów grzebienia wykałaczką lub papiero­wą chusteczką. Powtarzaj tę czynność po każdym przeczesanym paśmie włosów, aby nie wprowadzić żywej wszy ponownie na głowę.

Po wykonaniu przeglądu spłucz z włosów dziecka odżywkę, nadal przeczesuj włosy podczas płukania. Na tym etapie wesz będzie już zu­pełnie mokra, a włosy bardzo śliskie, więc łatwo ją sczesać grzebie­niem nawet z włosów, które, gdy suche, są mocno skręcone.
Usadź dziecko, spłukane włosy zbierz w ręcznik, ale nie wycieraj. Niech woda z nich skapuje, a ty w tym czasie ponownie je przeczesuj i sprawdzaj, co zbiera się na grzebieniu. Wysusz dziecku włosy, a na­stępnie powtórz całą procedurę z kolejnymi członkami rodziny, na ko­niec zostawiając siebie.

Metoda bezpestycydowa, żeby odniosła skutek, powinna być wyko­nywana bardzo systematycznie. Należałoby zaproponować ją w szko­łach jako część zakrojonej na szeroką skalę kampanii przeciw wszawi­cy. Metoda sprawdza się tylko wtedy, gdy cała rodzina w tym samym czasie poddawana jest zabiegom i cały proces powtarzany jest co trzy, cztery dni przez dwa tygodnie. Dzieje się tak dlatego, że sukces gwa­rantowany jest tylko wtedy, gdy uda się usunąć nowe wszy zaraz po wy­lęgu, nim będą w stanie przenieść się na inną głowę. Jeśli więc dzień, w którym rozpoczęłaś zabiegi, oznaczysz jako dzień pierwszy, musisz je powtórzyć dnia piątego, dziewiątego i trzynastego.

Jeżeli zdecydowałaś się na stosowanie pestycydów, przeprowadź kurację jak najszybciej, stosując odpowiedni płyn. W aptekach są do­stępne środki niszczące wszy, zaś służby sanitarne próbują stosować je przemiennie w nadziei, że insekty nie uodpornią się na zawarte w nich substancje czynne. Jednak ze względu na nasilające się obawy, że nie­które z medykamentów mogą zawierać w swoim składzie substancje rakotwórcze, cały system walki z wszawicą za pomocą pestycydów za­czął się załamywać.Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do płynu przeciw wszawi­cy. Jeśli należy pozostawić go na głowie przez dwanaście godzin, nie skracaj do jedenastu. Po tym czasie wymyj głowę szamponem i póki włosy są mokre, wyczesuj nieżywe wszy i gnidy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.