Ograniczanie czasu oglądania telewizji

Poniżej wymieniam niektóre zasady, które zastosowali skuteczni ro­dzice w celu ograniczenia godzin spędzanych przed telewizorem:

wypadku dzieci, które mają dużo prac domowych lub uczestniczą w rozmaitych zajęciach pozaszkolnych i są stale zajęte. Diana wprowadziła ten zakaz po letnich wakacjach, podczas których straciła kontrolę nad oglądaniem telewizji. Kiedy rozpoczęła się szkoła i dzieciom przybyło obowiązków, uznała, że należy znacz­nie ograniczyć czas spędzany przed telewizorem. Aby osiągnąć cel, musiała jednak przetrwać trudny okres. Dzieci z wielką pre­tensją wykrzykiwały:

Jesteś najokropniejszą, najpodlejszą mamą na całym świecie.

•        Wprowadzenie zakazu oglądania telewizji przez dwa lub trzy dni w tygodniu. Ta zasada świetnie sprawdza się u Jamili, matki dziec­ka sześcioletniego i dziewięcioletniego. Dzieci chodzą do szkoły podstawowej, w której prace domowe nie są tak obciążające, jak w przypadku dzieci Diany, uczących się w prywatnych placówkach. Każdego tygodnia malcy wspólnie negocjują, w które dwa dni bę­dą oglądać telewizję. Jamila opowiada:

Wychodzi to nam całkiem dobrze, choć w czasie wakacji trochę popuszczam. Dzieci razem wy­brały programy, które mają ochotę oglądać, ale ostatnio zaczynają się kłócić, bo każde chce oglądać coś innego. Zasada obowiązuje od ro­ku, od kiedy młodsze dziecko poszło do szkoły. Początkowo oglądał telewizję trzy razy w tygodniu, ale potem, ponieważ zaczęły uczęszczać na lekcje tańca i lekcje muzyki, ograniczyłam telewizję do dwóch wie­czorów. Dzięki tej zasadzie uczą się wybierać selektywnie i dogadywać między sobą, co chcą obejrzeć.

•        Natychmiastowe zaproponowanie interesującej, innej rozrywki, nieobciążającej intelektualnie. Łatwo jest popełnić błąd, proponu­jąc po wyłączeniu telewizora coś trudnego, nieatrakcyjnego lub wy­magającego sporego nakładu energii, na przykład grę na instru­mencie czy sprzątanie pokoju. To uczyni telewizję jeszcze bardziej atrakcyjną. Zaproponuj dzieciom grę w karty, gry planszowe, ko­miksy, układanki, krzyżówki, zabawy słowne, proste zajęcia manu­alne, jak robótki na drutach, wycinanki itp.

•        Trzymaj się ustalonych zasad, nawet jeśli przyjdą do dzieci po połu­dniu koledzy. Będziesz w porządku wobec swojego dziecka, a przy­jaciele nie ucierpią z powodu braku telewizji. Theresa, matka dwóch synów – sześcioletniego i ośmioletniego, żaliła się, że jej chłopcy wiecznie są naciskani przez jednego z kolegów, żeby oglą­dać telewizję, choć oni woleliby bawić się w rycerzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.